مرکز مطالعات و پژوهشهاى فلکى ـ نجومى

1: مرکز مطالعات و پژوهشهاى فلکى ـ نجومى

آدرس اینترنتی: http://www.nojumi.org

زبان ها: انگلیسی، عربی، فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: معرفي مرکز، امکانات، خدمات، طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي، اهداف مرکز، همايش ها، آراي مراجع عظام در مورد رؤيت هلال

بیشتر ...