صداي بهار

1: صداي بهار

آدرس اینترنتی: http://www.baharsound.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: مدرسه فقاهت، آموزش الکترونيکي، پرسش و پاسخ، ارتباط شيعي

بیشتر ...

Enforcement Movement Ja'fari Jurisprudence of Pakistan

2: Enforcement Movement Ja'fari Jurisprudence of Pakistan

آدرس اینترنتی: http://www.tnfj.org

زبان ها: اردو، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: پاکستان

چکیده: نظرات و پيشنهادات، خبر، عزاداري از ديدگاه علماي شيعه و دانشمندان اسلامي و غير اسلامي، پايگاه‌هاي شيعي*، نوحه، اعمال، زندگي‌نامه و پيام‌هاي سيد حميد علي شاه موسوي، تماس با ما

بیشتر ...

شبکه جهاني اسلامي

3: شبکه جهاني اسلامي

آدرس اینترنتی: http://www.winislam.com

زبان ها: اردو، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: هندوستان

چکیده: کتاب (عنوان کتاب‌هايي که به صورت مجاني توزيع مي‌شود)، بانک صوتي، ويژه زنان، نامه‌هاي قدرداني، دانشکده‌ي وابسته،‌ دروس اسلامي و پايگاه‌هاي اسلامي*

بیشتر ...

سازمان زينب (س)

4: سازمان زينب (س)

آدرس اینترنتی: http://www.zainab.org

زبان ها: اردو، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: امریکا

چکیده: خدمات مربوط به بندر سياتل (اوقات شرعي، مدرسه زينب، خدمات...)، بانک صوتي و تصويري، اطلاعات اسلامي (قرآن، کتاب، مقاله...) و بخش ويژه کودکان

بیشتر ...

تبليغ - دارالسلام

5: تبليغ - دارالسلام

آدرس اینترنتی: http://www.dartabligh.org

زبان ها: اردو، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: تانزانیا

چکیده: معرفي مرکز، شناخت اسلام (احکام عملي، حج، ازدواج، استخاره و...)، منابع اسلامي (قرآن، دعا، سخنراني، کتاب و...)، اخبار، کاربران، اردوي تابستان، اعمال، درس‌هايي درباره اسلام، دعا، اهلبيت (ع)، پيامبران، جوان، زنان، زيارت، ...

بیشتر ...

راه اسلامي

6: راه اسلامي

آدرس اینترنتی: http://www.alb-islam.de

زبان ها: آلمانی

پست الکترونیک:

کشور: آلمان

چکیده: تاريخ، نرم افزارهاي اسلامي، تماس با ما و ...

بیشتر ...

حکمت سراي اسلامي

7: حکمت سراي اسلامي

آدرس اینترنتی: http://www.islamichouseofwisdom.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور:

چکیده: معرفي مرکز اسلامي حکمت، خدمات، محمد علي الهي، اسلام، نماز، آلبوم تصاوير و خبر

بیشتر ...

اداره اوقاف شيعه

8: اداره اوقاف شيعه

آدرس اینترنتی: http://www.al-awqaf.net

زبان ها: عربی

پست الکترونیک:

کشور: عراق

چکیده: معرفي اماکن مقدسه عراق، معرفي ديوان شامل برنامه ها و فعاليت ها، مجله ديوان، ادعيه، معرفي مساجد و مراقد اولياء در عراق، اوقات شرعي و پايگاه هاي اسلامي

بیشتر ...