خبرگزاري بين المللي قرآن

1: خبرگزاري بين المللي قرآن

آدرس اینترنتی: http://www.iqna.ir

زبان ها: انگلیسی، ترکی، عربی، فارسی، فرانسوي

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: فعاليت قرآني، غرهنگي، اجتماعي، معارف،‌ چند رسانه ايي

بیشتر ...

خبرگزاري قرآني ق

2: خبرگزاري قرآني ق

آدرس اینترنتی: http://www.qafqn.org

زبان ها: عربی

پست الکترونیک:

کشور: عراق

چکیده: فعاليت هاي ما، مقالات، صوتي و تصويري، ديدارهاي قرآني، درباره ما، اخبار، تماس با ما.

بیشتر ...

دار القرآن الکريم در آستانه مقدس علوي

3: دار القرآن الکريم در آستانه مقدس علوي

آدرس اینترنتی: http://www.quran.imamali.net

زبان ها: عربی

پست الکترونیک:

کشور: عراق

چکیده: اخبار و فعاليت ها، گالري عکس، صوتي و تصويري، کتاب هاي الکترونيکي، منتشر شده، تماس با ما

بیشتر ...

مؤسسه قرآني سديد

4: مؤسسه قرآني سديد

آدرس اینترنتی: http://www.al-sadid.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: جلسات موسسه، قرآن و حديث، اخبار قرآني، آموزش، کارگاه قرآني، تصاوير و قرائت از قاريان مصري, تماس با ما

بیشتر ...

سازمان قرآن و عترت بسيج تهران بزرگ

5: سازمان قرآن و عترت بسيج تهران بزرگ

آدرس اینترنتی: http://www.mobayyen.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: آموزش و پژوهش، معرفي چهره ها و فعالان، عترت، برنامه هاي قرآني

بیشتر ...

نور مبين - پايگاه تخصصي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم

6: نور مبين - پايگاه تخصصي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم

آدرس اینترنتی: http://www.noor-mobin.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: اطلاعيه ها، اخبارقرآني، آموزشي، چندرسانه اي، کتابخانه، سامانه مجازي ،يادداشت ها

بیشتر ...

موسسه فرهنگي قرآني آيه هاي آسماني فاطر

7: موسسه فرهنگي قرآني آيه هاي آسماني فاطر

آدرس اینترنتی: http://www.faater.com

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: معرفي موسسه، اهداف موسسه، گالري تلاوت، تصوير، ارتباط با ما.

بیشتر ...

سامانه ملي انس با ثقلين

8: سامانه ملي انس با ثقلين

آدرس اینترنتی: http://www.telavat110.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: درباره سامانه، آيات قران، احديث معصومين، گالري تصاوير، اخبار و رويدادها

بیشتر ...

شهر مجازي قرآن کريم

9: شهر مجازي قرآن کريم

آدرس اینترنتی: http://www.quranct.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: آموزش، رسانه قرآني، تالار قرآني، چهره هاي قرآني، رويدادهاي قرآني، معارف و علوم قرآن، مهارت ها و فنون،‌ مدرسه قرآن

بیشتر ...

کاملترين معجم قرآن کريم

10: کاملترين معجم قرآن کريم

آدرس اینترنتی: http://www.quran-mojam.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: دايره المعارف قرآن

بیشتر ...

موسسه قرآني مهديون

11: موسسه قرآني مهديون

آدرس اینترنتی: http://www.mahdioon.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: مقالات، مداحي، نقش امام باقر در پيشرفت تشيع

بیشتر ...

تنغيم پايگاه تخصصي تلاوت قرآن کريم

12: تنغيم پايگاه تخصصي تلاوت قرآن کريم

آدرس اینترنتی: http://www.tanghim.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: گلچين تلاوت ها، گالري و...

بیشتر ...

شوراي عالي قرآن

13: شوراي عالي قرآن

آدرس اینترنتی: http://www.shora.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: مقالات، معرفي شورا، گزارش تصويري، فعاليت ها، اخبار، نشست هاي تخصصي، تلاوت هاي خاص

بیشتر ...

ستاد قرآني احسن الحديث

14: ستاد قرآني احسن الحديث

آدرس اینترنتی: http://www.ahsanalhadis.com

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: بانک جامعي از علما و دانشمندان شيعه، آثاري از دکتر محمد علي انصاري، قرآن شناسي، اخبار قرآني از خبر گزاري هاي مختلف

بیشتر ...

دانشنامه موضوعي قرآن

15: دانشنامه موضوعي قرآن

آدرس اینترنتی: http://www.maarefquran.org

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: جستجوي مقالات و موضوعات، پايگاه معارف قرآن، پايگاه ترجمه قرآن، درباره مرکز، درباره ما، ارتباط با ما.

بیشتر ...