تنها علي (ع)

آدرس اینترنتی: http://www.1ali.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: انگلیس

چکیده: ترجمه قرآن کريم به انگليسي،‌ اوقات شرعي، پايگاه‌هاي اسلامي، و مناسبت‌هاي اسلامي