شبکه امام باقر(ع)

آدرس اینترنتی: http://www.imambaqer.net

زبان ها: فارسی، عربی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: زندگي‌نامه‌ي امام باقر (ع)، کتاب‌خانه (کتاب پيرامون امام باقر، حديث، علم انساب و کتاب‌شناسي)، مقالات، زندگي‌نامه‌ي آيت‌لله سيستاني، احکام (متن رساله‌ي عمليه‌ي آيت‌الله سيستاني)، بحث‌ها و درس‌ها، بانک صوتي، خدمات، پايگاه‌هاي اسلامي، مساجد و زيارت‌گاه‌ها