آموزشگاه حجت

آدرس اینترنتی: http://www.hujjat-workshop.org

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: امریکا

چکیده: معرفي کارگاه حجت، پرسش و پاسخ، تابلو اعلانات، آلبوم تصاوير، پايگاه‌هاي شيعي*، آرشيو، داستان،ارزيابي، سخنراني،‌ برنامه درسي، قرآن کريم، منابع اسلامي،‌ رمضان، تقويم و بانک صوتي