امام هادي (ع)

آدرس اینترنتی: http://www.imamhadi.net

زبان ها: فارسی، عربی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: مطالبي پيرامون شخصيت امام هادي (تولد هادي امت، کهکشان عظمت، آفتاب هدايت، نهضت‌ها و شميم معنويت)، فرهنگ دعا و زيارت، منحرفان از خط امامت (غلات، واقفيه و صوفيه)، خوشه‌چينان معرفت (شاگردان امام)، اشعار، مقالات و تصاوير