پايگاه خبري سازمان حج و زيارت

آدرس اینترنتی: http://www.hajnews.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: اخبار و اطلاعيه هايي پيرامون حج تمتع، عمره مفرده، عتبات عاليات و سوريه، سازمان حج و زيارت، دفاتر استانها، اوقات شرعي و پايگاه هاي مفيد