مرکز پژوهشي قرآن کريم المهدي(عج)

آدرس اینترنتی: http://www.quransc.com

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: درباره ي مرکز، متن و ترجمه‌ي قرآن کريم، بانک پرسش و پاسخ، کتابخانه و آلبوم تصاوير،‌ مجلات،‌ انتشارات،‌ مجله قرآني خاور شناسان