پارس قرآن

آدرس اینترنتی: http://www.parsquran.com

زبان ها: فارسی، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: متن و ترجمه‌ي قرآن، جستجوي قرآن، مقاله، آمار، بررسي موضوعي قرآن و آلبوم تصاوير،‌نرم افزارها