مسجد شيخ امير محمد بريغي

آدرس اینترنتی: http://www.albarbaghy.com

زبان ها: عربی

پست الکترونیک:

کشور: بحرین

چکیده: تالار گفتگو پيرامون مسجد و معارف اسلامي , اوقات شرعي