پايگاه تخصصي غديرستان

آدرس اینترنتی: http://www.ghadirestan.com

زبان ها: فارسی، عربی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: خطبه غدير، نگارخانه غدير، مطالب و محتواي غدير، فعاليت مؤسسه، خبرگزاري، کتابخانه، شبهات و پرسش و پاسخ.