جناب علامه دکتر عبد الکريم عقيلي

آدرس اینترنتی: http://www.oqaili.com

زبان ها: عربی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: زندگي‌نامه، انتشارات موسسه، برنامه هاي صوتي، کتب مذهبي، پرسش و پاسخ، زندگي‌نامه اهلبيت ع، تصاوير، آرشيف مناسبتهاي اسلامي