پايگاه ام المؤمنين حضرت خديجه کبري (س)

آدرس اینترنتی: http://www.omalmomnin.com

زبان ها: عربی

پست الکترونیک:

کشور:

چکیده: زندگينامه،‌ وصيت هايش به حضرت زهرا(س)،‌ ازدواج با پيامبر اکرم(ص)