فیلتر الفبایی

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

مرکز مطالعات شيعه

1: مرکز مطالعات شيعه

آدرس اینترنتی: http://www.shiastudies.org

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: انگلیس

چکیده:

بیشتر ...

حکمت شيعه

2: حکمت شيعه

آدرس اینترنتی: http://www.shiawisdom.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: امریکا

چکیده: مقالات، تحقيقات،‌اخبار،‌کنفرانس،‌مصاحبه

بیشتر ...

جمعيت شيعه اثني عشري- هنگ کنگ

3: جمعيت شيعه اثني عشري- هنگ کنگ

آدرس اینترنتی: http://www.hk-shia.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: هنگ کنگ

چکیده: دعا و زيارت،‌چهارده معصوم،‌حوادث پيش رو

بیشتر ...

انجمن اهلبيت (ع) در استرالياي غربي

4: انجمن اهلبيت (ع) در استرالياي غربي

آدرس اینترنتی: http://www.ahlulbaytcommunity.org

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: استرالیا

چکیده: رخدادهاي اسلامي،‌برنامه هاي مدرسه

بیشتر ...

مرکز ياسين

5: مرکز ياسين

آدرس اینترنتی: http://www.yaseencentre.org

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: کانادا

چکیده: پخش زنده از حرم هاي شريف

بیشتر ...

شيخ زيد السلامي

6: شيخ زيد السلامي

آدرس اینترنتی: http://www.sheikh-alsalami.org.au

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: اتریش

چکیده: خدمات اجتماعي، حوزه

بیشتر ...

مرکز امام جواد (ع)

7: مرکز امام جواد (ع)

آدرس اینترنتی: http://www.aljawadcentre.co.uk

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: انگلیس

چکیده: ويدئو، تصاوير،‌برنامه ها

بیشتر ...

مسجد توحيد

8: مسجد توحيد

آدرس اینترنتی: http://www.tauheed.no

زبان ها: انگلیسی، عربی

پست الکترونیک:

کشور: نروژ

چکیده: اخبار،‌ اوقات شرعي،‌تقويم هجري

بیشتر ...

نبي رضا عابدي

9: نبي رضا عابدي

آدرس اینترنتی: http://www.moulananabirazaabidi.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: امریکا

چکیده: بيوگرافي،‌سخنراني،‌اخبار و حوادث، گاري ويدئو و صوتي

بیشتر ...

مهدويت

10: مهدويت

آدرس اینترنتی: http://www.m-mahdiehisfahan.ir

زبان ها: اردو، اسپانیایی، ایتالیایی، انگلیسی، عربی، فارسی، فرانسوي

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: مقالات مهم، مهدويت و قرآن،‌ مهدويت و اهل بيت،‌مهدويت و وظايف

بیشتر ...

مسجد الرحمان

11: مسجد الرحمان

آدرس اینترنتی: http://www.masjidarrahman.com.au

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: استرالیا

چکیده: مقالات،‌ تصاوير،‌

بیشتر ...

موسسۀ الاکبر

12: موسسۀ الاکبر

آدرس اینترنتی: http://www.alakbarfoundation.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: انگلیس

چکیده: فعاليت ها،‌رسانه،‌داووطلب

بیشتر ...

سيد علي

13: سيد علي

آدرس اینترنتی: http://www.sayyidali.com

زبان ها: انگلیسی، عربی

پست الکترونیک:

کشور:

چکیده: نقطه نظرات،‌ تحليل و خبرها

بیشتر ...

از اسلام بپرسيد

14: از اسلام بپرسيد

آدرس اینترنتی: http://www.askislam.ir

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور:

چکیده:

بیشتر ...

سلام اسلام

15: سلام اسلام

آدرس اینترنتی: http://www.salamislam.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور:

چکیده: کتابخانه،‌سوال و جواب،‌دعا، اخبار

بیشتر ...