لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
76از داغ تو می میرمطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
77از دست ستاره شکوفه شادی می بارهطاهری محمدرضاdownloadicon-9
78از دست فراقت گله دارم گله دارمطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
79از دل حجره تارک که بسته است درشطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
80از رشیده ای که تو میدیدی ای پدرطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
81از زخمای من خون می بارهطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
82از عطش داره می سوزه ، آسمون خیمهطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
83از غم تو می سوزم در تب و تابمطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
84از غم چشمات می میرمطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
85از غم شکسته و پیریطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
86از قبر کوچک تو علی دل نمی کندطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
87از قیل و قالم معلومه حالمطاهری محمدرضاdownloadicon-9
88از کرم تو با علم توطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
89از گریه هات دلم خیلی پریشونهطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
90از لابلای ریشه این دستمال سرطاهری محمدرضاdownload-disicon-9