لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1، مرو بابا ، دلم پره درده ، چشام پره بارونهمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
2- مادرانه من و هر لحظه دعا می کنیمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
3-ای شاه علی اسدالله علیمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
4-زخم بر پای کوچکش بسیارمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
5-ناد علیا مظهر العجائبمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
6-هوای حرم هوای حسینمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
7-یا معصومه به درد من دوا بدهمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
8آتشی بر دل زدم از نخله ی طور شمامیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
9آتیش گرفته زغمت کل جونممیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
10آخر چه به روز بدنت آوردندمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
11آخرش من میام گریه کنون تا حرممیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
12آخرش من میام گریه کنون تا حرم (واحد)میرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
13آخرش یه روزی شهید میشممیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
14آخه این درسته عمو دیگه یاور ندارهمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
15آخه تا کی صحن بقیع خاکی بمونه آی خدامیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9