لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1اسدالله ياعلي ولي الله يا علياکبرزاده جعفرdownloadicon-9
2افتخارم من غلام زينبماکبرزاده جعفرdownloadicon-9
3امشب دلم هواي گريه دارهاکبرزاده جعفرdownloadicon-9
4اي نام تو برروي لب ها شوراکبرزاده جعفرdownloadicon-9
5به خدا از کوچيکيم عاشقاکبرزاده جعفرdownloadicon-9
6به لطف و کرم ثارالله يه روزاکبرزاده جعفرdownloadicon-9
7پر دردم به خدا دورت ميگردماکبرزاده جعفرdownloadicon-9
8چشامو توي غم تو به دست گريه دادماکبرزاده جعفرdownloadicon-9
9دريا دريا بازم موجتو سمت ساحل بزناکبرزاده جعفرdownloadicon-9
10دور شمع پيکرت گرديده اماکبرزاده جعفرdownloadicon-9
11ذوالفقارش شکل لااکبرزاده جعفرdownloadicon-9
12سربازان حيدر همه آماده باشاکبرزاده جعفرdownloadicon-9
13سلام من به ساحت حضرت حيدراکبرزاده جعفرdownloadicon-9
14شکسته قلب از غماکبرزاده جعفرdownloadicon-9
15من تو بساط تو درگيرماکبرزاده جعفرdownloadicon-9