فیلتر
لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1ارسال استفتاءآیت ‌الله ‌العظمی سیدمحمد صادق حسینی‌روحانیdownload-disicon-7
2استفتائات اعتقادیآیت ‌الله ‌العظمی سیدمحمد صادق حسینی‌روحانیdownload-disicon-7
3استفتائات شرعیآیت ‌الله ‌العظمی سیدمحمد صادق حسینی‌روحانیdownload-disicon-7